Viewing page 1 of 1 with 4 results for 'sarkozy take'. | Search URL for 'sarkozy take' (e.g. link itself).
1

2011-04-14 23:59:59 Obama-Cameron-Sarkozy Take It To Newspaper...
2011-01-10 23:59:59 GLOBAL ORDER: Sarkozy takes case to Obama as food prices soar...
2009-07-26 23:59:59 SCARE: Sarkozy taken ill while exercising...
2007-12-26 16:20:37 Sarkozy takes new love to Luxor...

1